ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 60 ถึง 31 มี.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
10 ต.ค. 60 ถึง 01 พ.ย. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
08 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 โครงการทัศนศึกษา ก้าวตามรอยพระยุคลบาท
สุภาพสีดำ โรงเรียนบ้านท่าฉาง
06 ต.ค. 60 6 ตุลา ผูกผ้า ผูกใจ อาลัยยิ่ง (น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย)
ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560
คณะผู้บริหาร ครูนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านท่าฉาง ร่วมใจ ผูกผ้าขาวดำถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สุภาพสีดำ โรงเรียนบ้านท่าฉาง
05 ต.ค. 60 อบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (PLC)
สุภาพสีดำ เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 3 หงาว-โตนเพชร