ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เสื้อเหลือง แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าฉาง