สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน 
สีประจำโรงเรียน : สีส้ม - ดำ
อักษรย่อ : ท.ฉ. ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านท่าฉาง
ยอดมัสยิดสีดำ : บ่งบอกถึงภูมิหลังคือศาสนาอิสลาม
แสงสีทองส้ม : คือแสงแห่งภูมิปัญญา
กลีบบัวสีชมพู : บ่งบอกถึงการให้ความรัก ความเข้าใจ