กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรัญญา รักเกียรติ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววันทนีย์ โรมา
ครูอัตราจ้าง